Winter 2016, Mid-Term Exam

Category: اخبار Comments: No comments

امتحانات میان ترم در گروه سنی کودک و نوجوان در روزهای 10، 11و 12 بهمن و در گروه سنی بزرگسال در روزهای 13، 14 و 15 بهمن برگزار می شود.

Read More

Winter2016 Term

Category: اخبار Comments: No comments

کلاس های ترم زمستان از روز شنبه 12 دی  1394در همه سطوح آغاز شده است.

Read More

Final Eam

Category: اخبار Comments: No comments

امتحانات پایان ترم  در دو گروه نوجوان و بزرگسال از روز شنبه 14 آذر برگزار می شود.

Read More

The New Term

Category: اخبار Comments: No comments

کلیه کلاس های ترم پاییز 94 از روز سه شنبه 14 مهر  آغاز می شوند.

Read More

The Children Story Class

Category: اخبار Comments: No comments

اولین دوره از کلاس های Children Story در آموزشگاه علامه با اجرای نمایش زبان آموزان این دوره به پایان رسید.

Read More

Fall 2015 Registration

Category: اخبار Comments: No comments

ثبت نام ترم پاییز 94 از روز یکشنبه اول شهریور ماه آغاز می شود.

Read More

Final Exam, Summer 2015

Category: اخبار Comments: No comments

امتحانات پایان ترم سطح کودک و نوجوان در روزهای سه شنبه (پسران) و چهارشنبه (دختران) 10و 11 شهریور و امتحانات سطح بزرگسال در روزهای سه شنبه (پسران) و چهارشنبه (دختران) 17 و 18 شهریور برگزار میشوند.

Read More

Midterm Exam- Summer 2015

Category: اخبار Comments: No comments

امتحانات میان ترم سطح کودک و نوجوان در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه 10، 11و 12 مرداد و امتحانات سطح بزرگسال در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه 14،13 و 15 مرداد برگزار میشوند.

Read More

Congratulations

Category: اخبار Comments: No comments

بدین وسیله آموزشگاه علامه طباطبایی موفقیت مدیریت محترم آموزشگاه، سرکار خانم دکتر ژاله حساس خواه، را در ارتقا به مرتبه علمی دانشیاری خدمت ایشان تبریک عرض می نماید و آرزومند توفیقات روزافزونشان است.

Read More

Summer 2015 Registration

Category: اخبار Comments: No comments

ثبت نام ترم تابستان 94 از روز 5 خرداد آغاز شده است. شروع کلاس ها شنبه 13 تیر.

Read More